Vigtig Information og Regelsæt

Detaljerne for klubkampen JSK (rødt hold) vs NJSK (sort hold) herunder dato, rampe, sikkerhed, overnatning, regler m.m. kan læses her.

Under klubkampen vil både fra JSK bære rødt flag og både fra NJSK bære sort flag.

Til denne konkurrence vil der ikke være præmier fra sponsorer, men der vil være pokaler til de teams der vinder de enkelte kategorier – største torsk, rødspætte etc. Der vil desuden være en pokal til de fem bedste teams, fra enten JSK eller NJSK, som har fået flest point og derved afgør, hvilken klub der har håneretten det næste år og vinder den store vandrepokal til klubben!

Pointsystem vedr. vandrepokalen etc. kan ses under “Pokaloversigt og Arter“.

DATO:
Lørdag den 11. august fra kl. 07.00 til kl. 16.00 – i alt 9 timers fisketid.

Arrangementet vil kun blive afholdt i forsvarligt vejr. Skulle arrangementet blive aflyst, vil det ske via oplag på JSK og NJSK Facebookside samt hjemmeside 36 timer inden start og via mail til skipper. JSK og NJSK forbeholder sig dog retten til at aflyse på selve dagen, såfremt vejret pludselig skifter.

UDGANGSHAVN:
Rønnerhavnen Frederikshavn.

DELTAGERGEBYR & TILMELDING:
Klubkampen er en team konkurrence, og koster kr. 50,00 pr. person der er i teamet/båden.

Der er lukket for tilmelding. Man er først officielt tilmeldt, når indbetalingen har fundet sted, og man har modtaget sit startnummer!

Melder man afbud efter indbetalingen er foretaget, vil beløbet IKKE blive tilbagebetalt, men overgå til de to klubkasser til kommende arrangementer – med mindre:

Torsdag den 9. august kl. 20.00 tages den endelige beslutning, om vejret ser fint ud til gennemførelse af klubkampen. Viser det sig, hvilket vi naturligvis ikke håber på, at der ikke er havvejr lørdag, så tilbagebetales alle pengene til skipper – men siges der først GO, så kører “maskineriet”!

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er onsdag den 8. august kl. 20.00 – men husk, du er IKKE officielt tilmeldt før indbetalingen har fundet sted!

Du kan altid ændre i din tilmelding – fx hvis du vil tilføje/ændre i gaster etc. Det kræver blot, at du sender en e-mail til njsk@njsk.dk – husk angivelse af det startnummer du får tildelt!

HJÆLPER TILMELDING:
Ønsker du at hjælpe til under arrangementet, så kan du udfylde formularen her. Selv om du ikke er tilmeldt til klubkampen, så er du mere end velkommen til at give en hånd med i det frivillige arbejde.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være: Indtjekning, hjælp til at få bådene dirigeret ned/op af rampen, få bådene dirigeret på plads i marinaen, salg af øl og vand, indvejning etc.

STÆVNEKONTOR:
Arrangementet har stævnekontor ved klubhuset i Rønnerhavnen – 25 meter fra rampen. Registrering ved ankomst m.m. foregår ved stævnekontoret.

RAMPEN:
Rampen koster kr. 30,00 pr. båd for isætning og optagning (normalpris kr. 70,00) og skal betales ved tilmelding, med mindre man selv har rampekort ol. til Rønnerhavnen.

GOD SKIK VED RAMPEN OG PARKERING:

Isætning:

 • Gør båden klar til søsætning væk fra rampen, så når det er din tur, så er den lige til at smide i
 • Ophold dig så kort tid på rampen som muligt, der er mange både der skal i vandet
 • Når båden er i vandet, så fortøjer den så langt væk fra rampen som muligt
 • Kør bil og bådtrailer væk så hurtig som muligt, så andre kan komme til
 • Parkering skal ske på de anviste områder på havnen
 • Hjælp andre, så hjælper de helt sikkert også dig

Optagning:

 • Lad dem der kommer langvejs fra benytte rampen først
 • Placering af din bil med bådtrailer i køen afgør rækkefølgen bådene kommer op på
 • Rig båden af væk fra rampen
 • Hjælp andre, så hjælper de helt sikkert også dig

OVERNATNING OG BÅDPLADS I HAVNEN:
Vi har lavet en aftale med Johannes fra Rønnerhavnen vedr. overnatning etc. – aftalen er som følgende:

 • Overnatning i egen campingvogn/autocamper kr. 150,00 pr. døgn
 • Overnatning/bådplads i havnen kr. 75,00 pr. døgn
 • Strøm kr. 2,50 pr. kwh (der bruges blå CEE stik)
 • Varmt bad kr. 2,50 pr. minut

Afregning for overnatning/bådplads samt rampe skal ske ved tilmelding – overnatning i egen campingvogn/autocamper, strøm og bad betales i automaten på Rønnerhavnen ved havnekontoret (10 meter fra stævnekontoret).

FORPLEJNING:

 • Fredag tænder vi grillen kl. 18.00, hvor medbragt mad kan grilles
 • Lørdag fra kl. 06.00-07.00 er der gratis kaffe (sponsoreret af Gevalia) og rundstykker (sponsoreret af Østervrå Bageri)
 • Lørdag fra kl. 15.00-18.00 vil Palle Knudsen pølsevogn være på havnen
 • Der forefindes supermarked, kiosk, restaurant osv. i nærheden af havnen
 • Der kan købes øl og sodavand i stævnekontoret åbningstider
 • Der er gratis kaffe under hele arrangementet

AGN SAMT RENSNING AF FISK:
Agn står man selv for. Der må ikke renses fisk i havneområdet – det skal foregå når man sejler ind, uden for molen eller ved rensebordene på havnen. Deponering af fiskeafflad sørger man selv for.

TOILET OG BAD:
Der er toilet- og badefaciliteter lige ved siden af stævnekontoret.

BENZIN & DIESEL:
Der er kun dieselstander i Rønnerhavnen, hvor der kan betales med dankort. Ønsker du ekstra benzin, så skal det hentes på en af de nærliggende benzinstationer – se oversigt over benzinstationer her. I Strandby – ca. 1,6 mil nord for Rønnerhavnen – er der dog en tankstation ved siden af Brugsen tæt på kajen, så man kun skal gå/slæbe dunke omkring 50 meter.

SIKKERHED:

 • Færden i havneområdet samt sejladsen i havn og på havet sker på eget ansvar – dvs. JSK og NJSK fralægger sig ethvert ansvar for tilskadekomst af personer samt materielle ting o.l. af enhver art under hele arrangementet
 • Alle danske sikkerheds-, søfartsregler og krav skal overholdes samt gyldigt fisketegn skal medbringes
 • Det er til enhver tid skipperens fulde ansvar at sikre, at båden er i en sømands mæssig forsvarlig tilstand
 • Desuden kræver JSK og NJSK – selv om det ikke er lovpligtig – at der som min. er 1 stk. nødraket/faldskærmsraket og 1 stk. håndblus i farven rød ombord på båden. Det anbefales dog, at man har 2 stk. nødraketter/faldskærmsraketter samt 2 stk. nødblus i farven rød med ombord
 • JSK og NJSK anbefaler desuden, at der forefindes en pulverslukker, VHF-radio og mobiltelefon på båden samt radarreflektor
 • Er sikkerhedsbrikken ikke på tavlen kl. 16.00 lørdag, vil bådens skipper blive kontaktet pr. telefon og VHF kl. 16.05, med mindre denne har tilkendegivet, at båden er forsinket eller bliver på havet. Opnås der ikke kontakt, vil redningstjenesten blive kontaktet øjeblikkeligt og overtage derfra
 • Husk vi skal passe på hinanden og hjælpe hinanden på havet, hvis det skulle blive nødvendigt

REGELSÆT:

 • Klubkampen er en team konkurrence – man kan dog godt være 1 person i båden og stadigvæk deltage
 • Alle tilmeldte både skal have synligt startnummer på styr- og bagbord udvendig side – startnummer udleveres ved indtjekning
 • Alle tilmeldte både skal have synligt flag hejst. Både fra JSK får udleveret et rødt flag, og både fra NJSK får udleveret et sort flag – flagene udleveres ved indtjekning
 • Fiskeriet skal foregå fra båd
 • Fiskeriet skal foregå med fiskestang eller håndholdt pirk/forfang på gammeldags vis
 • Det er fuldstændig valgfrit hvilke pirke, flåd, forfang, ophænger, agn osv. man bruger, og hvor mange stænger man har i brug
 • Der må ikke fiskes i en radius af 100 meter fra garn samt i indsejlingen
 • Der kan kun indvejes én fisk pr. art pr. team
 • Man kun kan vinde én artspokal pr. team
 • Skulle man have to eller flere pokalfisk, så er det rangeringen der afgør, hvilken art man vinder for. Flest arter ligger dog uden for rangeringen, så det team der har fanget flest arter får pokalen for dette, og kan herudover også vinde én artspokal
 • Ved lighed ved flest arter er det størst samlet antal kg. der vinder
 • Vandrepokalen tildeles den klub, hvis fem bedste teams har flest point – se pointsystem under “Pokaloversigt og Arter
 • Alle fisk skal indvejes renset! Hovedet samt gæller må blive på, men alt indvolde skal pilles ud – rognsække er dog tilladt på fladfisk
 • Alle former for hybridfisk (fladfisk) indvejes som skrubber. Hybridfisk er slags gadekryds, hvor to fiskearter har blandet hinanden gydning, og hvor vi ikke kan bestemme arten
 • Ved tvivl er det personerne der står for ansvaret ved indvejningen der afgør art, vægt og om fisken er renset tilstrækkeligt
 • I tilfælde af samme vægt på to fisk er det den korteste fisk der vinder
 • Der må ikke renses fisk i havneområdet – det skal foregå når man sejler ind, uden for molen eller ved rensebordene på havnen. Deponering af fiskeaffald sørger man selv for
 • Min. en person fra teamet skal være tilstede ved præmieoverrækkelsen for at kunne vinde en præmie
 • Sikkerhedsbrikken udleveres lørdag morgen efter skippermøde, og skal derefter altid afleveres/hentes ved stævnekontoret
 • Sikkerhedsbrikken skal altid være på tavlen i stævnekontoret, hvis man ikke er på havet
 • Der er obligatorisk skippermøde ved indtjekningen lørdag kl. 06.30 med vejrforhold, praktisk information m.m. Desuden kan man altid blive opdateret omkring vejrforhold m.v. i stævnekontorets åbningstider
 • Der må ikke fiskes i indsejlingen
 • Der skal til enhver tid viges for færger og erhverv – de må på ingen måde generes af konkurrencen
 • Max 3 knob i hele havneområdet
 • Konkurrencen slutter lørdag den 11. august kl. 16.00, hvor alle både skal være i havn og have afleveret sikkerhedsbrikken på tavlen i stævnekontoret – overskrides tidspunktet er båden samt hele teamet diskvalificeret
 • Arrangørerne kan aflyse, udskyde eller afkorte konkurrencen, hvis vejret skønnes for dårligt
 • Man kan ikke sælge sit startnummer videre til et andet team
 • Udskiftning og ekstra personer ombord på båden/teamet, skal meddeles til stævnekontor eller pr. mail (sikkerhed)
 • Ønsker du at blive på havet efter kl. 16.00 lørdag, hvor konkurrencen slutter og dermed udgå af konkurrencen, så skal dette meddeles til Sune Andersen på tlf. 2970 2587 eller Morten Christensen på tlf. 2988 1254. Er der ingen dækning så kontakt nærmeste båd via VHF, som kan give beskeden videre

ØVRIG RELEVANT INFORMATION:

 • Alle hjælpere til arrangementet bærer en gul vest, så ved du altid hvem du kan kontakte ved spørgsmål m.m.
 • Hjælp med at holde orden på havneområdet, brug venligst de opstillede skraldespande og ryd altid op efter dig selv
 • Bliver båden forsinket med aflevering af sikkerhedsbrikken lørdag kl. 16.00, og undlader at underrette arrangøren, og skulle dette resulterer i en redningsaktion, vil en evt. betalingen for redningsaktionen blive pålagt båden’s skipper
 • Dommerkomiteen består af arrangørerne fra JSK og NJSK, og har til enhver tid det afgørende ord under konkurrencen
 • For en samlet oversigt over dagene og tider se venligst programmet
 • Der tages forbehold for mindre ændringer, rettelser etc.

NYTTIGE TELEFONNUMRE/VHF KANALER:

Telefonnumre:

 • Alarm 112
 • Skagens Redningsstation tlf.: 9845 0757
 • Sæby Redningsstation tlf.: 9846 4503
 • Læsø Redningsstation tlf.: 9849 8137
 • Lyngby Radio tlf.: 8060 4020
 • Sune Andersen (NJSK) tlf. 2970 2587
 • Malene Torp (NJSK) tlf. 5073 5940
 • Morten Christensen (JSK) tlf. 2988 1254
 • Henrik Petersen (JSK) tlf. 2142 2372

VHF:

Lyngby Radio arbejdskanaler i området:

 • Læsø: Kanal 64
 • Skagen: Kanal 4 (primær) og kanal 65 (sekundær)
 • DSC på MMSI nr. 002 191 000

Og naturligvis opkalds- og nødkanalen kanal 16!

 • Nedtælling til startskuddet foregår på kanal 72, som også kan bruges til korrespondance på havet (eller en af de andre ledige lystfartøjs kanaler/skib til skib kanaler)
 • Vær opmærksom på, at det ikke er en telefon du snakker i med lillemor, så hold venligst din samtale i VHF’en kort og præcis under konkurrencen
 • Kan din VHF køre Tri Watch, så anbefales det, at du lytter på kanal 16, 72 og Lyngbys arbejdskanal i det område du er i
 • Den fulde kanaloversigt m.m. kan ses her

Skulle der være spørgsmål o.l. til ovenstående før, under eller efter arrangementet, så kontakt venligst Morten Christensen (JSK) på tlf. 2988 1254 eller Sune Andersen (NJSK) på tlf. 2970 2587.

Se en samlet oversigt over klubkampen JSK vs NJSK her.