Vigtig Information & Regelsæt

Detaljerne for NJSK Fladfiske- og Makrelkonkurrence 2018 herunder dato, rampe, sikkerhed, forplejning, overnatning, regler m.m. kan læses her.

DATO:
Lørdag den 22. september fra kl. 08.00 til kl. 17.00 – i alt 9 timers fisketid, hvis alle timer udnyttes.

Arrangementet vil kun blive afholdt i forsvarligt vejr. Skulle arrangementet blive aflyst, vil det ske via oplag på NJSK Facebookside og hjemmeside inden start samt via mail til skipper. NJSK forbeholder sig dog retten til at aflyse på selve dagen, såfremt vejret pludselig skifter!

UDGANGSHAVN:
Rønnerhavnen Frederikshavn.

DELTAGERGEBYR & TILMELDING:
NJSK Fladfiske- og Makrelkonkurrence er en team konkurrence, og koster kr. 50,00 pr. person der er i teamet/båden – tilmelding skal ske via tilmeldingssiden her. Man er først officielt tilmeldt, når indbetalingen har fundet sted, og man har modtaget sit startnummer!

Melder man afbud efter indbetalingen er foretaget, vil beløbet IKKE blive tilbagebetalt, men overgå som præmiepenge til NJSK Fladfiske- og Makrelkonkurrence – med mindre:

Torsdag den 20. september kl. 20.00 tages den endelige beslutning, om vejret ser fint ud til gennemførelse af konkurrencen. Viser det sig, hvilket vi naturligvis ikke håber på, at der ikke er havvejr lørdag, så tilbagebetales alle pengene til skipper – men siges der først GO, så kører “maskineriet”!

Ved aflysning om torsdagen overgår alle præmierne til NJSK Havkonkurrence 2019. Ved aflysning på selve dagen (lørdag), trækkes der lod om præmierne blandt de fremmødte teams.

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er onsdag den 19. september kl. 20.00 – men husk, du er IKKE officielt tilmeldt før indbetalingen har fundet sted!

NJSK STÆVNEKONTOR:
Stævnekontoret er ved klubhuset i Rønnerhavnen – 25 meter fra rampen. Registrering ved ankomst m.m. foregår ved stævnekontoret.

RAMPEN:
Rampen koster kr. 30,00 pr. båd for isætning og optagning (normalpris kr. 70,00) og skal betales ved tilmelding, med mindre man selv har rampekort ol. til Rønnerhavnen.

GOD SKIK VED RAMPEN OG PARKERING:

Rampen kan uden problemer benyttes af to biler på samme tid.

Isætning:

 • Gør båden klar til søsætning væk fra rampen, så når det er din tur, så er den lige til at smide i
 • Ophold dig så kort tid på rampen som muligt, der er mange både der skal i vandet
 • Når båden er i vandet, så fortøjer den så langt væk fra rampen som muligt
 • Kør bil og bådtrailer væk så hurtig som muligt, så andre kan komme til
 • Parkering skal ske på de anviste områder på havnen (se oversigtskort)
 • Hjælp andre, så hjælper de helt sikkert også dig

Optagning:

 • Lad dem der kommer langvejs fra benytte rampen først
 • Placering af din bil med bådtrailer i køen afgør rækkefølgen bådene kommer op på
 • Rig båden af væk fra rampen
 • Hjælp andre, så hjælper de helt sikkert også dig

OVERNATNING OG BÅDPLADS I HAVNEN:
NJSK har lavet en aftale med Johannes fra Rønnerhavnen vedr. overnatning etc. – aftalen er som følgende:

 • Overnatning i egen campingvogn/autocamper kr. 150,00 pr. døgn
 • Overnatning/bådplads i havnen kr. 75,00 pr. døgn
 • Strøm kr. 2,50 pr. kwh (der bruges blå CEE stik)
 • Varmt bad kr. 2,50 pr. minut

Afregning for overnatning/bådplads samt rampe skal ske ved tilmelding – overnatning i egen campingvogn/autocamper, strøm og bad betales i automaten på Rønnerhavnen ved havnekontoret (10 meter fra stævnekontoret).

FORPLEJNING:

 • Fredag tænder vi grillen kl. 18.00, hvor medbragt mad kan grilles
 • Lørdag fra kl. 16.00-19.00 vil Palle Knudsens pølsevogn være på havnen
 • Der forefindes supermarked, kiosk, restaurant osv. i nærheden af havnen
 • Der kan købes øl og sodavand i stævnekontoret åbningstider
 • Det er tilladt at medbringe egen mad- og drikkevarer
 • Der er gratis kaffe under hele arrangementet (sponsoreret af Gevalia)

AGN SAMT RENSNING AF FISK:
Agn står man selv for – se evt. her hvor du kan købe det. Der må ikke renses fisk i havneområdet – det skal foregå når man sejler ind, uden for molen eller ved rensebordene på havnen. Deponering af fiskeaffald sørger man ligeledes selv for.

TOILET OG BAD:
Der er toilet- og badefaciliteter lige ved siden af stævnekontoret.

BENZIN & DIESEL:
Der er kun dieselstander i Rønnerhavnen, hvor der kan betales med dankort. Ønsker du ekstra benzin, så skal det hentes på en af de nærliggende benzinstationer – se oversigt over benzinstationer her. I Strandby – ca. 1,6 mil nord for Rønnerhavnen – er der dog en tankstation ved siden af Brugsen tæt på kajen, så man kun skal gå/slæbe dunke omkring 50 meter.

SIKKERHED:

 • Færden i havneområdet samt sejladsen i havn og på havet sker på eget ansvar – dvs. NJSK fralægger sig ethvert ansvar for tilskadekomst af personer samt materielle ting o.l. af enhver art under hele arrangementet
 • Alle danske sikkerheds-, søfartsregler og krav skal overholdes samt gyldigt fisketegn skal medbringes
 • Det er til enhver tid skipperens fulde ansvar at sikre, at båden er i en sømands mæssig forsvarlig tilstand
 • Desuden kræver NJSK – selv om det ikke er lovpligtig – at der som min. er 1 stk. nødraket/faldskærmsraket og 1 stk. håndblus i farven rød ombord på båden. Det anbefales dog, at man har 2 stk. nødraketter/faldskærmsraketter samt 2 stk. nødblus i farven rød med ombord
 • NJSK anbefaler desuden, at der forefindes en pulverslukker, VHF-radio og mobiltelefon på båden samt radarreflektor
 • Er sikkerhedsbrikken ikke på tavlen kl. 17.00 lørdag, vil bådens skipper blive kontaktet pr. telefon og VHF kl. 17.05, med mindre denne har tilkendegivet, at båden er forsinket eller bliver på havet. Opnås der ikke kontakt, vil redningstjenesten blive kontaktet øjeblikkeligt og overtage derfra
 • Husk vi skal passe på hinanden og hjælpe hinanden på havet, hvis det skulle blive nødvendigt

REGELSÆT:

 • Alle tilmeldte både skal have synligt startnummer på styr- og bagbord udvendig side – startnummer udleveres ved indtjekning
 • NJSK Fladfiske- og Makrelkonkurrence er en team konkurrence – man kan dog godt være en person i båden og deltage
 • Fiskeriet skal foregå fra båd
 • Fiskeriet skal foregå med fiskestang eller håndholdt forfang på gammeldags vis
 • Det er fuldstændig valgfrit hvilke forfang, agn osv. man bruger, og hvor mange stænger man har i brug
 • Der må ikke fiskes i en radius af 100 meter fra garn
 • Alle former for hybridfisk (fladfisk) indvejes som skrubber. Hybridfisk er slags gadekryds, hvor 2 fiskearter har blandet hinanden gydning, og hvor arten ikke kan bestemmes
 • Ved tvivl er det “vejemændene” Anders Juul der afgør art, vægt og om fisken er renset tilstrækkeligt
 • Alle fisk skal være fanget på sportslig vis og være kroget foran gællerne
 • Alle fisk skal indvejes renset, men hovede og gæller må blive siddende samt rognsække ved fladfisk
 • I tilfælde af samme vægt på to fisk er det den korteste fisk der vinder
 • Der kan kun indvejes én fisk pr. art pr. team
 • Skulle man have to eller flere præmiefisk, er det den højeste rangerende fisk man vinder for (se præmie kategorier for rangorden). Eksempel: Du indvejer den største rødspætte og den 2. største ising – du vil her kun vinde i kategorien største rødspætte, da den er højere rangeret, og man kan kun vinde én præmie pr. team
 • Hvis en fiskeart ikke bliver vundet, vil præmien overgå til arterne rødspætte, ising, skrubbe og makrel. Den overførte præmie vil indgå der hvor den passer ind i forhold til rangeringen af præmien (se punktet præmie kategorier og eksemplet her)
 • Der må ikke renses fisk i havneområdet – det skal foregå når man sejler ind, uden for molen eller ved renseborde langs havnen – deponering af fiskeaffald sørger man selv for
 • Min. en person fra teamet skal være til stede ved præmieoverrækkelsen for at kunne vinde en præmie
 • Der er obligatorisk skippermøde ved stævnekontoret lørdag kl. 07.00 med vejrforhold, praktisk information m.m.
 • Der skal til enhver tid viges for færger – de må på ingen måde generes af konkurrencen
 • Man kan ikke sælge sit startnummer videre til et andet team
 • Protester skal være indgivet til dommerkomiten inden indvejningen afsluttes
 • Udskiftning og ekstra personer ombord på båden/teamet, skal meddeles til NJSK stævnekontor eller pr. mail (sikkerhed)
 • Konkurrencen slutter lørdag den 22. september kl. 17.00, hvor alle både skal være i havn og have afleveret sikkerhedsbrikken på tavlen ved stævnekontoret – overskrides tidspunktet er båden/teamet diskvalificeret
 • Ønsker du at blive på havet efter kl. 17.00 lørdag, hvor konkurrencen slutter og dermed udgå af konkurrencen, skal dette meddeles til Sune Andersen på tlf. 2970 2587 eller Malene Torp på tlf. 5073 5940. Er der ingen dækning så kontakt nærmeste båd via VHF, som kan give beskeden videre

ØVRIG RELEVANT INFORMATION:

 • Alle hjælpere til NJSK Fladfiske- og Makrelkonkurrence bærer en gul vest, så ved du altid hvem du kan kontakte ved spørgsmål m.m.
 • Hjælp med at holde orden på havneområdet, brug venligst de opstillede skraldespande og ryd altid op efter dig selv!
 • Max 3 knob i havneområdet
 • Bliver båden forsinket med aflevering af sikkerhedsbrikken lørdag kl. 17.00, og undlader at underrette arrangøren, og skulle dette resulterer i en redningsaktion, vil en evt. betalingen for redningsaktionen blive pålagt båden’s skipper
 • Dommerkomiteen fra NJSK består af Anders Juul, Lasse Hansen, Malene Torp og Sune Andersen, og har til enhver tid det afgørende ord under konkurrencen ved tvivlsspørgsmål o.l. Sune Andersen har det overordnet ansvar for arrangementet før, under og efter
 • Aflyses konkurrencen torsdag den 20. september kl. 20.00 grundet vejret, så overgår præmierne til andre arrangementer i NJSK regi fx NJSK Havkonkurrence. Siges der først GO, og bliver konkurrencen aflyst på selve dagen, vil præmierne blive fordelt via lodtrækning blandt de fremmødte teams
 • Der tages forbehold for fejl, ændringer, rettelser etc.

NYTTIGE TELEFONNUMRE/VHF KANALER:

Telefonnumre:

 • Alarm 112
 • Skagens Redningsstation tlf.: 9845 0757
 • Sæby Redningsstation tlf.: 9846 4503
 • Læsø Redningsstation tlf.: 9849 8137
 • Lyngby Radio tlf.: 8060 4020
 • Sune Andersen (NJSK) tlf. 2970 2587
 • Malene Torp (NJSK) tlf. 5073 5940

VHF:

Lyngby Radio arbejdskanaler i området:

 • Læsø: Kanal 64
 • Skagen: Kanal 4 (primær) og kanal 65 (sekundær)
 • DSC på MMSI nr. 002 191 000

Og naturligvis opkalds- og nødkanalen kanal 16!

 • Nedtælling til startskuddet foregår på kanal 72, som også kan bruges til korrespondance på havet (eller en af de andre ledige lystfartøjs kanaler/skib til skib kanaler)
 • Vær opmærksom på, at det ikke er en telefon du snakker i med lillemor, så hold venligst din samtale i VHF’en kort og præcis under konkurrencen
 • Kan din VHF køre Tri Watch, så anbefales det, at du lytter på kanal 16, 72 og Lyngbys arbejdskanal i det område du er i
 • Den fulde kanaloversigt m.m. kan ses her

Skulle der være spørgsmål o.l. til ovenstående før, under eller efter arrangementet, så kontakt venligst Sune Andersen på tlf. 2970 2587.

Se en samlet oversigt over konkurrencen her.