NJSK indgår i samarbejde om tunkvote til lystfiskerne

I sensommeren 2018 blev 91 tun mærket og genudsat ved testfiskeriet ud for Skagen. Foto: Christian Flinker.

Småbådsfiskere med tunfiskeri i blodet indleder samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund om at få en tunkvote til de danske lystfiskere.

Sune Andersen og Uffe B. Nielsen deltog på vegne af NJSK [Nordjysk Småbådsklub] i et møde ved Danmarks Sportsfiskerforbund, sammen med repræsentanter fra en række andre småbådsklubber etc. fra hele landet – et spændende samarbejde venter forude!

Danmark har ikke en tunkvote, så udover forsøgsfiskeriet, der har fundet sted i 2017 og 2018, er det ikke muligt at fiske efter tun i Danmark. Det forhold ønsker en gruppe af tunfiskere – i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund – at ændre på. På et møde, der blev afholdt i Sportsfiskeriets Hus sidst i oktober, gav de 25 deltagere hinanden håndslag på, at der nu skal arbejdes målrettet med at få en tunkvote til Danmark.

Samarbejde vigtigt
– Det er vigtigt, at alle gode kræfter samarbejder i denne sag, siger Tore C. Svendsen fra Sjællands Småbådsklub.

Han er ivrig tunfisker og initiativtager til samarbejdet, der består af repræsentanter fra en række småbådsklubber fra hele landet, Scandinavian Tuna Club og Danmarks Sportsfiskerforbund. Gruppen skal sammen udarbejde en strategi, der forhåbentligt munder ud i, at der om få år kan fiskes efter stortun i danske farvande.

Grundlaget er til stede
Det biologiske grundlag – masser af tun – ER tilstede.

– Antallet af tun i den vestlige del af Atlanterhavet er steget markant de seneste 10 år. Det har medført, at de erhvervsmæssige kvoter på få år er øget fra under 10.000 tons til over 30.000 tons. Det vil derfor være både rimeligt og bæredygtigt, at en del af kvoten tilfalder lystfiskerne, siger biolog Kaare Manniche Ebert, der repræsenterer Danmarks Sportsfiskerforbund i arbejdet.

Svært at få en kvote
Men selv om fiskeriminister Eva Kjer Hansen allerede er blevet gjort opmærksom på, at der er stor interesse for at få en dansk kvote, så er det langt fra sikkert, at det lykkes. Det kræver nemlig, at et af de lande, der i dag har en kvote, vil afgive nogle tunfisk til Danmark.

– Der er store økonomiske interesser i fiskeriet efter tun, og en dansk kvote kræver virkelig godt benarbejde. Det er derfor vigtigt, at lystfiskerne står sammen i denne sag, så vi kan overbevise de danske myndigheder om, at en tunkvote er værd at kæmpe for, når kvoterne forhandles internationalt. Men vi tror selvfølgelig på, at det er muligt, siger Tore C. Svendsen.

Kilde: Danmarks Sportsfiskerforbund

Husk: Det er GRATIS at være medlem af NJSK – vi har ingen kontingent o.l.! Du melder dig blot ind i vores Facebookgruppe her, så er du medlem på lige vilkår med alle andre. Alle er velkommen i NJSK, uanset hvilken landsdel man kommer fra! Har du ikke Facebook, så er du naturligvis stadigvæk velkommen til at deltage i vores arrangementer.

På vegne af NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Sune Andersen tlf. 2970 2587
E-mail: njsk@njsk.dk

NJSK Hjemmeside
NJSK Facebookside
NJSK Køb, Salg og Auktion
NJSK YouTube Kanal