Støt videnskabelig mærkning af blåfinnede tun i dansk farvand

Nedenstående er udsendt af “Tunmærkningsforeningen af 2019”, hvortil spørgsmål o.l. bedes rettes til. Foreningens vedtægter, privatlivspolitik, indmeldingsblanket, kontaktinformation samt video findes nederst på siden her.

Baggrund
Hvorfor er den blåfinnede tun vendt tilbage til danske farvande efter 50 års fravær? Hvor kommer fiskene fra, og hvor svømmer de hen efter deres besøg i sommer- og efterårsmånederne? Det er de spørgsmål, der ligger bag et enestående og succesfuldt mærkningsprojekt under ledelse af Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua). Formålet er bl.a. at skaffe bedre forståelse for, hvordan faktorer som fiskeri, fødetilgængelighed og klima påvirker tunens opholdssteder og vandringsadfærd.

Team Bluefin gør klar til at aflevere tunen til mærkebåden. Foto: Henrik Baktoft, DTU Aqua

Ud over at biologerne udtager en række DNA- og blodprøver fra de fangede tun, mærkes disse imponerende fisk på flere hundrede kilo også med forskellige mærker, herunder de såkaldte “Pop-up mærker”, som opsamler data om svømmedybde, lys og vandtemperatur. Disse data sendes via satellit tilbage til forskerne, når mærkerne falder af 8-12 måneder senere. Dataene kan bruges til at beregne fiskenes vandring ved hjælp of matematiske modeller.

Projektet har de seneste tre år mærket mere end 150 tun i dansk farvand. DTU Aqua samarbejder med forskere fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og med støtte fra Nordisk Ministerråd. Tunmærkningen foregår i et område, som ligger omkring 15 sømil nord for Skagen.

“For at få mest mulig viden om tunens færden, får vi brug for endnu flere data end dem, de sidste tre års mærker kommer til at give os. Det er især de mærker, som kan fortælle os om tunens vandring, der er værdifulde for os. Så jo flere af de avancerede “Pop-up mærker” vi kan få aktiveret jo bedre” siger professor Kim Aarestrup fra DTU Aqua, som leder mærkningsprojektet.

Ud over biologerne fra DTU Aqua deltog der sidste år næsten 400 frivillige erfarne sportsfiskere primært fra Danmark og Sverige, fordelt på omkring 70 både i projektet. “Fiskeri med Big Game stænger er den bedste og mest skånsomme måde at få tunen mærket på. Derfor kunne dette projekt ganske enkelt ikke lade sig gøre uden massiv hjælp fra de mange dygtige fiskere” siger Professor Brian MacKenzie. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. Alle fisk genudsættes efter den korte mærkningsproces.

Pop-up mærke som den blåfinnede tun bliver mærket med. Foto: DTU Aqua

Du kan støtte projektet
De omtalte “Pop-up mærker”, som gør det muligt at beregne tunens vandring, koster 25.000 Dkr. pr. styk og projektets basisøkonomi muliggør kun indkøb af et begrænset antal.

Du eller din virksomhed kan derfor støtte projektet ved at donere penge til indkøb af mærker gennem ”Tunmærkningsforeningen af 2019”, der er oprettet med det ene formål at skaffe økonomisk støtte til dette forskningsprojekt.

SE VIDEO:  Se video fra DTU Tunmærkning Danmark her

Relevante bilag fra Tunmærkningsforeningen:

Ønsker du yderligere information o.l. kontakt venligst:

Nils Wang
Formand, Tunmærkningsforeningen af 2019
E-mail: nilswang@privat.dk
Mobil: 2999 1098

Ovenstående er udsendt af “Tunmærkningsforeningen af 2019”, hvortil spørgsmål o.l. bedes rettes til. Foreningens vedtægter, privatlivspolitik, indmeldingsblanket, kontaktinformation samt video findes herover.

LÆS OGSÅ: Artikel om NJSK i medlemsbladet “Fritidssejleren” fra DFU

Det er GRATIS at være medlem af NJSK – vi har ingen kontingent o.l.! Du melder dig blot ind i vores Facebookgruppe her, så er du medlem på lige vilkår med alle andre. Alle er velkommen i NJSK, uanset hvilken landsdel man kommer fra! Har du ikke Facebook, så er du naturligvis stadigvæk velkommen til at deltage i vores arrangementer.

På vegne af NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Sune Andersen tlf. 2970 2587
E-mail: njsk@njsk.dk

NJSK Hjemmeside
NJSK Facebookside
NJSK Køb, Salg og Auktion
NJSK YouTube Kanal