NJSK Klubaften

NJSK [Nordjysk Småbådsklub] afholder klubaften torsdag den 29. juni fra kl. 18.30–22.00 ved Agri College Aalborg, Struervej 70, 9220 Aalborg – ALLE er velkomme til at kigge forbi!

BEMÆRK! Evalueringsdelen af NJSK Havkonkurrence 2017 udgår denne aften, grundet omstændigheder der kræver tilstedeværelse andet sted – den normale klubaften gennemføres af Jesper Chr. Hansen.

Fra kl. 18.45-20.00 vil der være evaluering af NJSK Havkonkurrence 2017, i et tilstødende lokale til hallen, hvor feedback fra skipper vil blive gennemgået (afsender af feedback modtaget på mail forbliver anonym) samt alle kan komme med yderligere input til konkurrencen, fx omkring regelsættet, starttidspunktet, flere arter på præmielisten osv. osv. – så her kan I være med til at forme NJSK Havkonkurrence 2018 (hvis der kommer en mere….). Alle er velkommen til at deltage, uanset om man har deltaget i Havkonkurrencen eller ej!

Dem der ikke deltager i evaluering af Havkonkurrencen, de kan stadigvæk makke med båden, trailer osv. i hallen.

Team Limo Fishing.

Fra kl. 20.00 vil Morten Østergaard fra Team LIMO Fishing vise og fortælle, hvordan hans opsætningen af båden til diverse fiskeri er, så kom og hør ham fortælle og se båden sat op til fiskeri efter fladfisk, torsk m.m.

Der kan købes kaffe, the, øl og vand til fornuftige priser, hvor overskuddet går til fremtidige arrangementer i NJSK.

Formålet med NJSK Klubaften er at lave en hyggeaften, hvor der kan bindes forfang, støbes pirke, skrues på båden, traileren eller blot sige hej og hygge med andre medlemmer fra NJSK – det er faktisk kun fantasien der sætter grænsen for hvad der kan laves! Der vil løbende være temaaftener om fx bådmotor, strøm i båden, trollingudstyr osv., hvor der inviteres en fagmand indenfor området med – dette vil blive annonceret på NJSK Facebookgruppe og hjemmeside i god tid.

E-mail: njsk@njsk.dk
NJSK hjemmeside: http://www.njsk.dk
NJSK Facebookside: https://tinyurl.com/h62oe3l