Vigtig Information & Regelsæt

DATO:
Med afsæt i de forskellige vejrtjenesters prognoser for vejret til NJSK Havkonkurrence 2023 fra Hanstholm lørdag den 27. og søndag den 28. maj, ser vi os desværre nødsaget til at udsætte Havkonkurrence til reservedatoerne lørdag den 3. og søndag den 4. juni.

Arrangementet vil kun blive afholdt i forsvarligt vejr. Skulle arrangementet blive aflyst den ene dag eller begge dage, grundet vejret, vil det ske via oplag på NJSK hjemme- og Facebookside. Jeg forbeholder mig dog retten til at aflyse, udskyde eller afkorte på selve dagene, såfremt vejret pludselig skifter.

UDGANGSHAVN:
Hanstholm.

ANTAL BÅDE:
Der er begrænsning på max 100 både, derefter oprettes venteliste.

DELTAGERGEBYR OG TILMELDING:
NJSK Havkonkurrence er en team konkurrence og koster 225,00 kr. pr. person i teamet. Pengene bruges bl.a. til udgifter af telt, stole, borde, kaffemaskine, kaffekander, materialer samt driftsomkostninger af hjemmeside etc.

Melder man afbud efter indbetalingen er foretaget, vil beløbet IKKE blive tilbagebetalt, men indbetalingen vil overgå til klubkassen til fremtidige arrangementer.

Tirsdag den 30. maj kl. 13.30 tages den endelige beslutning, om vejret ser forsvarligt ud til gennemførelse af konkurrencen på reservedatoerne. Aflyses konkurrencen helt tirsdag den 30. maj grundet vejret, overgår alle præmierne til næste år eller andre arrangementer i NJSK-regi, samt alle tilmeldte teams får tilbagebetalt 170,00 kr. pr. person der er tilmeldt (det fulde beløb for evt. rampe, mad etc. vil blive refunderet). Årsagen til dette er, at der er omkostninger forbundet med konkurrencen (bl.a. telt, borde, stole etc.), uanset om den gemmeføres eller ej!

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er onsdag den 31. maj kl. 22.00 – men husk, du er IKKE officielt tilmeldt før indbetalingen har fundet sted, så du kan ikke være sikker på en plads, med mindre du har betalt!

Du kan altid ændre i din tilmelding – fx hvis du vil tilføje/ændre i gaster, mad etc. Det kræver blot, at du sender en e-mail til morten@njsk.dk med angivelse af det startnummer du får tildelt, og de ændringer du måtte have.

Senest 2 dage efter din indbetaling er registreret, vil du modtage dit startnummer samt bekræftelse på din indbetaling og tilmelding via mail – først der er du og dine gaster officielt tilmeldt.

Tilmeldingen til Havkonkurrencen skal ske her.

HJÆLPER TILMELDING:
Ønsker du at hjælpe under NJSK Havkonkurrence, så kan du udfylde denne formular. Selv om du ikke er tilmeldt til konkurrencen, så er du mere end velkommen til at give en hånd med i det frivillige arbejde.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være: Indtjekning, hjælp til at få bådene dirigeret ned/op af rampen, få bådene dirigeret på plads i marinaen, opsætning af borde og stole, hjælp ved morgenmad og aftensmad, oprydning søndag samt diverse opgaver.

NJSK STÆVNEKONTOR:
NJSK Havkonkurrence har stævnekontor for enden af NJSK-teltet (Havnegade 2A, 7730 Hanstholm). Stævnekontoret har som udgangspunkt åben fredag fra kl. 12.00-22.00, lørdag fra kl. 05.00-22.00 og søndag fra kl. 05.00-15.00. Er kontoret lukket, vil der hænge et mobilnr. på døren der kan ringes til, og en hjælper vil være der i løbet af 5. min.

Når båden er på plads i havnebassinet, går man over til stævnekontoret og registrerer sin ankomst samt får udleveret startnummer etc. Der kan købes kolde øl og vand m.m. ved stævnekontoret.

NJSK-TELTET:
Teltet placeres ved stævnekontoret (Havnegade 2A, 7730 Hanstholm), og kan frit afbenyttes af alle deltagere til at hygge i under hele konkurrencen. I teltet vil alle de båd-, motor-, marine-, grejforhandlere o.l. der har lyst, stå med en stand om fredagen fra kl. 15.00-20.00 – kontakt blot Morten Bonde for nærmere aftale. Der vil desuden være morgenmad lørdag og søndag i teltet, aftensmad lørdag samt indvejning og præmieoverrækkelse søndag.

TOILET:
Havnens toiletter skal benyttes samt toilettet ved stævnekontoret kan bruges i åbningstiden.

RAMPEN:
Rampen (Fibigers gade 16, 7730 Hanstholm) koster 100,00 kr. pr. båd for isætning samt optagning og betales ved tilmeldingen. Rampen vil være åben fra fredag kl. 12.00 til søndag aften. Gør din båd klar til søsætning før rampen, kør derefter til rampen og sæt din båd i og sejl den på plads i havnebassinet. Efterfølgende kommer du over i stævnekontoret for at tjekke ind. Hvis du selv har års-mærke, skal du naturligvis ikke betale for rampen ved tilmeldingen. Der vil i det omfang, det er muligt, være hjælpere ved rampen og ved havnebassinet iført gule veste – følg deres anvisning.

GOD SKIK VED RAMPEN OG PARKERING:

Isætning:

 • Gør båden klar til søsætning væk fra rampen, så når det er din tur, så er den lige til at smide i
 • Ophold dig så kort tid på rampen som muligt, der er mange både der skal i vandet
 • Når båden er i vandet, så fortøjer den så langt væk fra rampen som muligt
 • Kør bil og bådtrailer væk så hurtig som muligt, så andre kan komme til
 • Parkering af bil og bådtrailer – se oversigtskort her
 • Hjælp andre, så hjælper de helt sikkert også dig

Optagning:

 • Lad dem der kommer langvejs fra benytte rampen først
 • Placering af din bil med bådtrailer i køen afgør rækkefølgen bådene kommer op på
 • Rig båden af væk fra rampen
 • Hjælp andre, så hjælper de helt sikkert også dig

OVERNATNING OG BÅDPLADS I HAVNEN:

 • Overnatning/bådplads i havnen GRATIS
 • Strøm i begrænset omfang GRATIS
 • Der kan bruges Cee 220v landstik han – se det her

BENZIN & DIESEL:
Der er en dieselstander i havnen, hvor der kan betales med dankort. Ønsker du benzin, så skal det hentes på en af de nærliggende benzinstationer – se oversigt over benzinstationer her.

FORPLEJNING:

 • Der er mulighed for at købe sandwich, man kan få med på havet både lørdag og søndag – pris 65,00 kr. pr. stk. (det er gode solide sandwich)
 • Der er gratis rundstykker, diverse pålæg og the/kaffe lørdag samt søndag fra kl. 06.00-07.00 for hele teamet i NJSK-teltet
 • Lørdag fra kl. 19.00 vil der være mulighed for aftensmad i NJSK-teltet. Menuen består af helstegt pattegris, flødekartofler, diverse salater, dressing og flutes – pris 160,00 kr. pr. person
 • Søndag fra kl. 14.00 vil NJSK´s berømte pølsemand – Palle Knudsen – være med pølsevognen ved NJSK-teltet
 • Der forefindes supermarked, kiosk, grill osv. i nærheden af havnen
 • Der kan købes øl, sodavand og kaffe i stævnekontoret og i NJSK-teltet

KØB AF AGN SAMT RENSNING AF FISK:
Agn står man selv for!

Vi arbejder på af få et filetbord/rensebord, der kan benyttes gratis hele lørdag og søndag til at rense fisk. Der må IKKE renses fisk i havneområdet – det skal foregå når man sejler ind, uden for molen eller ved det filetbord/rensebord der kommer.

SAMLET OVERSIGT OVER PRISER:

 • Deltagergebyr 225,00 kr. pr. person i teamet
 • Brug af rampen koster 100,00 kr. pr. båd (isætning/optagning). Hvis du har års-mærke til rampen, skal der naturligvis ikke betales for det ved tilmelding
 • Overnatning/bådplads i havnen GRATIS
 • Strøm i begrænset omfang GRATIS
 • Der er mulighed for at købe sandwich, man kan få med på havet både lørdag og søndag – pris 65,00 kr. pr. stk. (det er gode solide sandwich)
 • Lørdag fra kl. 19.00 vil der være mulighed for aftensmad i NJSK teltet. Menuen består af helstegt pattegris, flødekartofler, diverse salater, dressing og flutes – pris 160,00 kr. pr. person
 • Der er GRATIS morgenmad samt kaffe lørdag og søndag

FORTØJNING AF BÅDE OG STRØM:
Det er vigtig, at du har rigeligt med fendere samt fortøjningsreb med. Vi kan nok ikke komme ud over, at bådene vil komme til at ligge uden på hinanden i havnebassinet – i 2 eller 3 lag. Du kan ikke være sikker på, at du får samme plads, efter du har været på havet og kommer tilbage – find en ledig plads og læg båden til der. DFU har lavet en online pjece med fortøjningstips.

Skal du bruge strøm til båden, så tag en god forlængerledning med der er godkendt til marine/udendørs brug. Skal din båd bruge meget strøm, så lad være med at dele strømmen med andre, men kør den direkte op til land – ellers kan du risikere, at ledningen bliver meget varm og i værste fald kan starte en brand. Der skal bruges det runde Cee 220v landstik han til strøm – se det her.

SIKKERHED:

 • Færden i havneområdet samt sejladsen i havn og på havet sker på eget ansvar – dvs. NJSK fralægger sig ethvert ansvar for tilskadekomst af personer samt materielle ting o.l. af enhver art under hele arrangementet
 • Alle danske love, sikkerhedsregler, søfartsregler og krav skal overholdes, hvilket også gælder brug af bag- eller frontmonteret el-motor, samt gyldigt fisketegn skal medbringes – fisketegn kan købes her
 • Det er til enhver tid skipperens fulde ansvar at sikre, at båden er i en forsvarlig tilstand til at kunne sejle
 • Desuden kræver NJSK – selvom det ikke er lovpligtig – at der som min. er 1 stk. nødraket/faldskærmsraket og 1 stk. håndblus i farven rød ombord på båden. Det anbefales dog, at man har 2 stk. nødraketter/faldskærmsraketter samt 2 stk. nødblus i farven rød med ombord
 • NJSK anbefaler, at der forefindes en pulverslukker samt min. en håndholdt VHF-radio og mobiltelefon på båden samt radarreflektor
 • NJSK anbefaler desuden, at der min. er to personer i teamet
 • Er sikkerhedsbrikken ikke på tavlen kl. 15.15 søndag i stævnekontoret, vil bådens skipper blive kontaktet pr. telefon og VHF kl. 15.20, med mindre denne har tilkendegivet, at båden er forsinket eller bliver på havet. Opnås der ikke kontakt, vil redningstjenesten blive kontaktet øjeblikkeligt og overtage derfra
 • Der udleveres lamineret sikkerhedskort til samtlige skippere fra Hanstholm Redningsstation med nyttige numre, VHF-kanaler m.m., såfremt man skulle få brug for hjælp på havet
 • NJSK samarbejder med Hanstholm Havn og Hanstholm Redningsstation under hele arrangementet – Hanstholm Redningsstation står standby 24/7
 • Der kan blive udtrukket både til sikkerhedskontrol under hele arrangementet
 • Husk vi skal passe på hinanden og hjælpe hinanden på havet, hvis det skulle blive nødvendigt

REGELSÆT:

 • NJSK Havkonkurrence er en team konkurrence
 • Alle tilmeldte både skal have synligt startnummer på styr- og bagbord udvendig side – startnummer udleveres ved indtjekning
 • Fiskeriet skal foregå fra båd
 • Fiskeriet skal foregå med fiskestang eller håndholdt pirk/forfang på gammeldags vis
 • Det er fuldstændig valgfrit hvilke pirke, flåd, forfang, ophænger, agn osv. man bruger, og hvor mange stænger man har i brug
 • Der må ikke fiskes i en radius af 100 meter fra garn samt i indsejlingen
 • Der kan kun indvejes én fisk pr. art pr. team
 • Man kun kan vinde én artspræmie pr. team
 • Skulle man have to eller flere præmiefisk, så er det rangeringen der afgør, hvilken art man vinder for. Flest arter ligger dog uden for rangeringen, så det team der har fanget flest arter får præmien for dette, og kan herudover også vinde én artspræmie
 • Ved lighed ved flest arter er det størst samlet antal kg. der vinder
 • Hvis en fiskeart ikke bliver vundet, bliver der 3. præmier i forhold til rangeringen i følgende rækkefølge: 3. største lubbe/lyssej, 3. største ising, 3. største lange, 3. største makrel og 3. største hornfisk blandt de teams der ikke har vundet en præmie
 • På præmiebordet vil der være 26 præmier til de forskellige arter og én præmie til flest arter – i alt 27 præmier. Præmierne vil ikke være fordelt på de forskellige arter, da de teams der vinder præmier i forhold til rangeringen, selv får lov at vælge hvilken af de tilbageværende præmier de ønsker. Det team der fx vinder største torsk kan frit vælge blandt alle 26 præmier. Det team der vinder største rødspætte, kan frit vælge blandt de 25 præmier der er tilbage, efter at teamet for største torsk har taget den præmie de ønskede osv. Den eneste præmie der er defineret på forhånd er præmien for flest arter. Se Præmieoversigt & Sponsorer for eksempel
 • Alle fisk skal indvejes renset! Hovedet samt gæller må blive på, men alt indvolde skal pilles ud
 • Alle former for hybridfisk (fladfisk) indvejes som skrubber. Hybridfisk er slags gadekryds, hvor to fiskearter har blandet hinanden gydning, og hvor vi ikke kan bestemme arten
 • Ved tvivl er det Lars B. Juul & Anders B. Juul som står for ansvaret ved indvejningen, der afgør art, vægt og om fisken er renset tilstrækkeligt
 • I tilfælde af samme vægt på to fisk er det den korteste fisk der vinder
 • Der må ikke renses fisk i havneområdet – det skal foregå når man sejler ind, uden for molen eller ved filet-/rensebordet
 • Der skal være en person fra teamet til stede ved præmieoverrækkelsen, for at teamet kan vinde en præmie
 • Sikkerhedsbrikken udleveres lørdag morgen efter skippermøde, og skal derefter altid afleveres/hentes ved stævnekontoret
 • Sikkerhedsbrikken skal altid være på tavlen i stævnekontoret, hvis man ikke er på havet
 • Der er obligatorisk skippermøde ved NJSK-teltet lørdag kl. 07.15 med vejrforhold, praktisk information m.m. Desuden kan man altid blive opdateret omkring vejrforhold m.v. i stævnekontorets åbningstider
 • Der skal til enhver tid viges for større skibstrafik – de må på ingen måde generes af NJSK Havkonkurrence
 • Max 3 knob i hele havneområdet eller nødvendig styrefart! Dog er det tilladt ved starten lørdag morgen at give fuld gas (forsvarligt), når startskuddet lyder
 • Konkurrencen slutter søndag den 28. maj kl. 15.15, hvor alle både skal være i Hanstholm Havn og have afleveret sikkerhedsbrikken på tavlen i stævnekontoret – overskrides tidspunktet er båden samt hele teamet diskvalificeret
 • NJSK kan aflyse eller udsætte en fiskedag, hvis vejret skønnes for dårligt
 • Man kan ikke sælge sit startnummer videre til et andet team
 • Melder et team fra startlisten afbud, vil det første team på ventelisten blive kontaktet via mail og sms. Teamet fra ventelisten har herefter tre dage til at indbetale, hvis de ønsker at rykke op på startlisten. Finder indbetalingen ikke sted inden tre dage, vil teamet blive slettet fra ventelisten, og det næste team fra ventelisten vil blive kontaktet
 • Udskiftning og ekstra personer ombord på båden/teamet skal meddeles til NJSK stævnekontor eller pr. mail af hensyn til sikkerheden
 • Ønsker du at blive på havet efter kl. 15.15 søndag, hvor konkurrencen slutter og dermed udgå af konkurrencen, så skal dette meddeles til Morten Bonde på tlf. 4244 0784. Er der ingen dækning så kontakt nærmeste båd via VHF, som kan give beskeden videre

ØVRIG RELEVANT INFORMATION:

 • Hanstholm Isværk sponsorerer is på konkurrencedagene – isen kommer til at stå ved NJSK-teltet fra kl. 06.00 lørdag og søndag
 • NJSK har lånt kølerum af Hanstholm Havn til opbevaring af de fisk der fanges lørdag. Fiskene skal indleveres ved NJSK-teltet lørdag mellem kl. 17.00-18.00, hvis du vil have dem på køl. Fiskene bliver udleveret igen søndag ved NJSK-teltet fra kl. 14.30-16.00
 • Der kan indvejes fisk søndag fra kl. 14.30-16.00 ved NJSK-teltet
 • Præmieoverrækkelse finder sted søndag kl. 17.00 ved NJSK-teltet
 • Der kan hentes positioner for området omkring Hanstholm her
 • Alle hjælpere til NJSK Havkonkurrence bærer en gul vest, så ved du altid hvem du kan kontakte ved spørgsmål m.m.
 • Hjælp med at holde orden på havneområdet, brug venligst de opstillede skraldespande og ryd altid op efter dig selv
 • Bliver båden forsinket med aflevering af sikkerhedsbrikken søndag kl. 15.15, og undlader at underrette Morten, og skulle dette resulterer i en redningsaktion, vil en evt. betalingen for redningsaktionen blive pålagt bådens skipper
 • Hvis der først er sagt “GO” tirsdag den 30. maj kl. 13.30, og konkurrencen alligevel bliver aflyst lørdag og søndag grundet dårligt vejr, trækkes der lod blandt de fremmødte teams om præmierne
 • Aflyses konkurrencen helt tirsdag den 30. maj grundet dårligt vejr, så overgår alle præmierne til næste år eller andre arrangementer i NJSK-regi
 • Morten Bone har til enhver tid det afgørende ord før, under og efter NJSK Havkonkurrence ved tvivlsspørgsmål, protester o.l.
 • For en samlet oversigt over dagene, tider m.m. se venligst Program & Oversigtskort
 • Der tager forbehold for tastefejl og ændringer

NYTTIGE TELEFONNUMRE/VHF KANALER:

Telefonnumre:

 • Alarm 112
 • Hanstholm Redningsstation tlf.: 9796 1514
 • Hanstholm Havn Havnevagt tlf.: 9655 0710
 • Lyngby Radio tlf.: 8060 4020
 • Morten Bonde tlf. 4244 0784

VHF:

Lyngby Radio arbejdskanaler i området:

 • Hanstholm: Kanal 1
 • DSC på MMSI nr. 002 191 000

Hanstholm Havn:

 • Kanal 10, 12 og 13

Og naturligvis opkalds- og nødkanal 16!

 • Nedtælling til startskuddet foregår på kanal 72, som også kan bruges til korrespondance på havet (eller en af de andre ledige lystfartøjs kanaler/skib til skib kanaler)
 • Vær opmærksom på, at det ikke er en telefon du snakker i med lillemor, så hold venligst din samtale i VHF’en kort og præcis under konkurrencen
 • Kan din VHF køre Tri Watch, så anbefales det, at du lytter på kanal 16, 72 og Lyngbys arbejdskanal i det område du er i
 • Den fulde kanaloversigt m.m. kan ses her

Skulle der være spørgsmål o.l. til ovenstående før, under eller efter arrangementet, så kontakt venligst Morten Bonde via en af nedenstående kontaktmuligheder.

Jeg glæder mig til nogle rigtig hyggelige dage, med en masse fiskeri, råhygge og lystfiskerhistorier!

Husk: Det er GRATIS at være medlem af NJSK – vi har ingen kontingent o.l.! Du melder dig blot ind i vores Facebookgruppe her, så er du medlem på lige vilkår med alle andre. Alle er velkommen i NJSK, uanset hvilken landsdel man kommer fra! Har du ikke Facebook, så er du naturligvis stadigvæk velkommen til at deltage i vores arrangementer.

Ansvarlig og arrangør af NJSK Havkonkurrence 2023

Morten Bonde, tlf. 4244 0784
E-mail: morten@njsk.dk

På vegne af NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Sune Andersen, tlf. 2970 2587
E-mail: njsk@njsk.dk

NJSK Hjemmeside
NJSK Facebookside
NJSK Køb, Salg og Auktion
NJSK YouTube Kanal